Kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng từ A-Z

Kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng tự túc A-Z

Là thành phố trực thuộc trung ương lớn thứ 5 trên cả nước, Đà Nẵng được biết tới như một trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa và giáo…